Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Open Act arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra kunder i vår webbshop. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Ansvar över dina personuppgifter

Ideella föreningen Open Act med firma Open Act är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss genom köp och övrig kontakt med oss. Vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Som kund har du möjlighet att anmärka på hanteringen till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt. 

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp, kommunicerar i våra digitala kanaler eller kontaktar oss på annat sätt.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du besöker vår hemsida registreras information om vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google analytics för att registrera information om till exempel operativsystem, version av webbläsare, IP-adress, cookies och unika identifieringsfiler. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners vid t.ex. kreditupplysning.

Åtkomst till dina personuppgifter

Dina uppgifter lagras i en databas dit endast vi i Open Act har åtkomst genom inloggning. Vi för aldrig vidare dina uppgifter, varken genom försäljning eller byten av kunddata för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part, så kallat personuppgiftsbiträde, används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. vid kort- och fakturabetalning, till speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran. 

Användningsområde för dina personuppgifter:

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop 
  • Vid eventuella aviseringar om leveransstatus
  • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information 
  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev
  • Vid analyser av köpmönster i syfte att förbättra e-handeln och hemsidan utifrån ett användarperspektiv
  • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online
  • Vid eventuella enkät/mail-utskick för att förbättra våra produkter och e-handel
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att kontakta oss genom att skicka brev, mejla eller ringa. Se våra kontaktuppgifter nedan. 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vill att du som kund känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar därför åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud - Mondido - som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du för oss är en aktiv kund. Vi raderar dina uppgifter senast 2 år efter ditt sista köp så länge du inte själv väljer att finnas kvar i vårt register. Undantag görs för uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagar och regler, till exempel bokföringslagen. 

Cookies 

En cookie (kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. 

Måste jag tillåta cookies?

Open Act använder cookies för att det ska gå att handla på vår e-handel. Om du blockerar cookies kommer du därför inte att kunna handla hos oss. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på våra sidor men vissa funktioner kan komma att bete sig oväntat.  

Hur använder vi cookies?

De används för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi kan även använda cookies för att till exempel se vilka artiklar som är mest sökta på och för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.  

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics som också använder sig av cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Inga av våra egna eller tredjepartscookies innehåller identifierande information om vem du som besökare är. 

Personuppgiftsansvarig

Välkommen att kontakta Maria Fabricius om du har frågor kring vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill uppdatera dina uppgifter. Du når Maria på maria.fabricius@number10.se.